top of page

První rok účinnosti nařízení eIDAS


Nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu je s některými výjimkami účinné od 1. 7. 2016.

Toto nařízení stanoví podmínky, za nichž členské státy uznávají prostředky pro elektronickou identifikaci fyzických a právnických osob, obsahuje pravidla pro služby vytvářející důvěru zejména u elektronických transakcí a reguluje elektronické podpisy, elektronické pečetě, elektronická časová razítka v celounijním kontextu.

Štítky:

bottom of page